רחוב לילינבלום 35, תל אביב-יפו – בית בכר

מהות הפרויקט: שימור מבנה היסטוריה ותכנון מבנה חדש

סטטוס: הושלם

פרוגרמה: מבנה משרדים

שנת התחלה: 2009

שנת סיום: 2013

אדריכל המגדל: משה צור אדריכלים

 

תיאור הפרויקט:
שימור המבנה היווה חלק מפרויקט רחב היקף אשר כלל בניית מגדל משרדים בן עשרים ושבע קומות בתכנונו של אדריכל משה צור, וחיבורו ע"י אטריום זכוכית המהווה את לובי הכניסה למגדל ועוטף את חלקו הצפוני של בית בכר. בשלב ראשון תוכננו ובוצעו במבצע הנדסי מורכב, פירוק והורדת קומת התוספת המאוחרת והתאמת הבניין לצורתו המקורית. בשלב השני תוכננו ובוצעו עבודות שחזור ושימור מוקפדות באמצעות שיחזור והתחקות אחר עבודותיו של אדר' יהודה מגידוביץ’. האגף החדש שנותר בתכנית של שנות ה- 90, צופה באריחי טרה קוטה כהים וזאת בכדי להבדילו מהבניין המקורי המשומר.

 

רקע:
“בית בכר” תוכנן על ידי האדריכל יהודה לייב מגידוביץ'. מגידוביץ’ שימש כמהנדס העיר הראשון של תל אביב, בין השנים 1920-1923. עבודתו כאדריכל בתל אביב התפרשה על פני שנות העשרים והשלושים. הבית תוכנן עבור משפ' בכר בסוף שנת 1922. מיקומו בפינת הרחובות נחלת בנימין ולילינבלום מדגיש את חשיבותו של המבנה שתוכנן ונבנה בסגנון האקלקטי, בהשראת זרמים באדריכלות הרומנטית. במבנה ניכרת גם השפעה מסוימת של הסגנון המאורי, שבו השתמש מגידוביץ’ גם בבניינים נוספים שתכנן בתל-אביב.
בנוסף למגורים שימש המבנה פונקציות שונות במהלך השנים. שינויים שנעשו במבנה בחיצוניותו ובחלוקה הפנימית שבו,בעקבות שריפת מבנה "צים" הסמוך, טבעו את צורתו שהשתקפה במשך השנים שלפני שחזורו. כעבור שנים, הפך המבנה לסניף מרכזי של "בנק המזרחי" ובתחילת שנות התשעים, במסגרת שיפוצים והרחבות במבנה (תוספות בנייה על הגג), שופצה מעטפתו ובוצעו בו שינויים רבים, אשר ברובם אינם נאמנים למקור.