רחוב הירקון 96, תל אביב – "בית רייזפלד"

מהות הפרויקט: שימור מבנה היסטורי ותכנון מבנה חדש

פרוגרמה: מגורים

סטטוס: הושלם

שנת התחלה: 2002

שנת סיום: 2012

יזם: קרן פייר

התכנון בשיתוף עם: "בר-אוריין אדריכלים"

 

תיאור הפרויקט:

עבודות התכנון והפיקוח על הבניה התבצעו במשותף עם משרד "בר אוריין אדריכלים" כשעל השימור והשחזור של המבנה ההיסטורי הופקד משרדנו ועל הבניה החדשה – משרד "בר אוריין". שני האגפים המערביים אשר נותרו במקורם, שומרו תוך הקפדה מלאה על פרטי הבניין המקוריים והחזיתות. פנים המבנה השתנה בהתאם לצרכי הבעלים החדשים מבלי לפגוע בחזות המקורית של הבניין ההיסטורי. שני האגפים המרכזיים מדרום ומצפון לחצר הקדמית נהרסו לאחר תיעוד קפדני. על גבי מרתפים חדשים שנחפרו, שוחזרה המעטפת החיצונית בלבד תוך תכנון חדש לחלוטין של פנים המבנה. הדופן הצפונית של המבנה המקורי לא נהרסה בשל שיקולי תכנון, ושולבה במבנה החדש. המבנה החדש, הרוכן על גבי חלקו המזרחי של המבנה ההיסטורי ומתנוסס מעליו, תוכנן במתכוון באופן שיאפשר לציבור להבחין מיידית בין המבנה ההיסטורי למבנה החדש ובכך לשמר את ערכיו החשובים ומשמעותו התרבותית תוך כדי השתנותה המואצת של העיר ובעיקר בסביבה זו הקרובה לים. תל-אביב כבר לא תשוב לימי עברה התמימים וחדורי האמונה במפעל הציוני המשולב ברוח המודרניות המערבית. בית רייזפלד מהווה זיכרון חי לימי עבר אלו כמו גם לתקופתנו העכשווית – מרובת היזמות וחסידת השינויים.

 

רקע:

בית רייזפלד ברחוב הירקון 96 היווה ציון דרך בנוף התל-אביבי מאז יום הקמתו בשנת 1930 ועד ימינו. בית הדירות המרשים תוכנן על ידי האדריכל פנחס ביזונסקי עבור בני הזוג דינה וקרול רייזפלד בסגנון המודרני-הבינלאומי. לפנינו אחד ממבני "העיר הלבנה" המרשימים ששרדו בעיר תל-אביב המהווה פריט נדיר של אדריכלות התקופה. הוא בנוי, בארבע קומותיו, בצורת האות H המייצרת שתי חצרות פנימיות ומגוננות. שתי הזרועות הפונות לרחוב הירקון מסתיימות במבנה מתעגל בעל מרפסות מתמשכות המדגישות את הדינמיות והתנועה של החזית הראשית. הבית תועד בספרות המקצועית ובירחונים שונים בארץ ובחו"ל וכן בגלויות דאר וצילומי תל-אביב רבים בשל מיקומו יוצא הדופן – בחזית העיר המודרנית למערב-לים-לאירופה. ברצף הבנוי על קו החוף, מהווה הבית חוליה אדריכלית חשובה המשתלבת בתכנון הגדסיאני המוקפד אשר יצר עם שאר המבנים והחללים הציבוריים (גן לונדון) את החזית הייצוגית היחידה של העיר. חזית זו הלכה ונעלמה ברבות השנים עם הקמת מגדלי המלונות בחלקו המערבי של רחוב הירקון. בני הזוג רייזפלד אשר היו חשוכי ילדים, הורישו עם פטירתם את המבנה לאוניברסיטה העברית בירושלים. מהתמונות ההיסטוריות אשר נתגלו בעת עריכת המחקר לתיק התיעוד, נראה בברור כיצד ניצלו הדיירים (ממוצא "ייקי" ברובם) עד תום את הנאתם מהבית ומן הסביבה הקרובה וחוף הים הסמוך. בחלוף השנים, אשר בהן לא טופל המבנה החשוף לרוחות ורסס מלח מהים, התדרדר מאוד מצבו הפיסי והוא אף הומלץ להריסה. מאבק ציבורי עיקש של המועצה לשימור אתרים ופעילי שימור אחרים אל מול הבעלים החדשים שרכשו את הנכס הביא את המאבק לתוך היכל בית המשפט, אשר קבע לשימור את חלקו המערבי של הבניין בלבד ואפשר הריסתו של רוב המבנה ובניית מבנה חדש המשלב בתוכו את המבנה לשימור וחלקי המבנה לשחזור.