פרס ציון לשבח אלנבי 19

פרויקט אלנבי 19  זכה בציון לשבח בפרס אות השימור מטעם המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל