מתחם המלונאות והמסחר ברוטשילד 10

החלו עבודות ל"תליית" 5 מבנים מימי אחוזת בית במסגרת עבודות השימור במתחם  רוטשילד 10