טרומפלדור 4-6

הושלמו עבודות השימור וההסבה למלון ברחוב טרומפלדור 4-6