בית הכנסת הגדול "אוהל יעקב", פתח תקוה

החלו עבודות שימור הפנים בבית הכנסת הגדל – "אוהל יעקב", פתח תקוה