סטודיו לשימור

הסטודיו לשימור הינו חלק מתכנית לימודים במסגרת B.Arc באדריכלות בבית-הספר לאדריכלות ע"ש דויד עזריאלי בפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודויד כץ באוניברסיטת תל אביב. הסטודיו מהווה מבוא רחב לעיסוק האדריכלי בתוך סביבה היסטורית קיימת ופגיעה במיוחד. הסטודיו עוסק בחקר אזור/ים היסטוריים אשר שיקומם יהווה מנוף להתחדשות עירונית.
הנושאים הנלמדים בסטודיו הם: הזהויות ההיסטוריות והמורשות התרבותיות, המורשת האדריכלית כמסורת מן העבר למען העתיד, חקר הסביבה ההיסטורית הבנויה, תיעוד וחקר המבנים ומשמעותם התרבותית, בנייה חדשה בקונטקסט היסטורי ותוספות בנייה, תכנון שימור והסבת מבנים לשימושים שונים וכן תכנון החלל הציבורי בהליך של "שימור משולב ומשלים" בדרישות תכנון העיר.