הרצליה – תכנית מתאר לשימור העיר

מהות הפרויקט: הכנת תכנית שימור מפורטת לעיר

סטטוס: בתכנון

שנת התחלה: 2012

יזם: עיריית הרצליה

 

הרצליה הוקמה בשנת 1924, כיישוב חקלאי.
כרקע להכנת תכנית המתאר לשימור המורשת הבנויה בעיר, ביצע משרדנו השלמת סקר היסטורי ופיזי לעיר ועבודת שטח מקיפה. כלל החומר רוכז בדוח מפורט בנושא ערכי המורשת הבנויה בעיר.
בעבודת הרקע מצאנו כי המשמעות התרבותית הבולטת ביותר בעברה של הרצליה הינה בעצם התבססותה של המושבה הרצליה החל משנת 1925, כעדות חיה ומפעל ההתיישבות הציונית החקלאית בשרון הדרומי.
כמו כן גיבשנו את תפיסת השימור בתכנית זו, המבוססת על חלוקת העיר לחמישה אזורים על פי התכנון המקורי של האדריכל ריכארד קאופמן: הרצליה א – היא אזור חוף הים, הרצליה ב –בשמה היום הרצליה פיתוח, הרצליה ג – היא שכונת הרצליה ב כיום, אזור הבאסה –הוא אזור פארק הרצליה, הרצליה ד – מרכז העיר. כל אזור הנו בעל איפיון שונה ומשמעות תרבותית משלו בהתפתחות העיר בראשית דרכה. לכל אזור מרכז היסטורי משלו הבא לידי ביטוי כאזור או רחוב בעל ערך שימורי בתכנית השימור.

תכנית השימור קובעת את רשימת האתרים לשימור בעיר, הוראות לשימור בנוגע לדרכי התיעוד, עבודות השימור וטיפול במבנים. כמו כן קובעת התכנית תמריצים לעידוד השימור והשיקום של אתרים והוראות למתן היתרי בנייה עבור תמריצים אלו מכוחה בבסיס תכנית השימור מתווה תכנוני-שמאי.

כמו כן קובעת התכנית אזורים לשימור המקבצים מספר אתרים יחדיו ומאפשרים מתן הנחיות מתחמיות תוך יצירת זהות ייחודית לאזור ההיסטורי המבדיל אותו מאזורים אחרים בעיר.

האזורים המוצעים לשימור בתכנית:
1.מלון תדמור, גן וריזלנד ושדרת הפיקוסים
2.מתחם נורדאו והמנהרה הרומית
3.בני בנימין – הנדיב
4.שדרות ח"ן
5.מתחם יד לבנים