רח' מזא"ה 36, תל אביב-יפו – מגדל המים

רקע:
מגדל המים ברחוב מזא"ה 36 הינו אחד ממגדלי המים הראשונים של תל אביב. המגדל הוקם בשנת 1924 בתכנון המהנדס ארפד גוט ונבנה מבטון מזויין ולבני סיליקט.
המגדל שימש לאספקת מים לבתי העיר ולצורך כך ניצב על גבי גבעת כורכר בנקודה הגבוהה ביותר בעיר. בשל מיקומו ובשל היותו אחד מסמלי העיר, הודלקה בכל חג חנוכה החנוכייה שבראשו.
עקב הזנחה ותהליכי בלייה טבעיים, בשנים האחרונות היה המגדל במצב פיזי מדורדר ואף הוכרז כמבנה מסוכן. שיקומו הוגדר כ"מטלה ציבורית" של היזם כחלק מפרויקט "לנוקס-נחמני".
תיאור הפרויקט:
הנזקים שנגרמו למגדל המים נפוצים מאוד במבנים בתל אביב – סדקים, התפוררות טיח ובטון ותוספות בניה מלבני סיליקט.
עבודות השימור העיקריות במגדל המים נעשו על מנת לטפל במפגעים אלו. העבודות כללו שיקום בטונים אשר נועד לטפל בברזלי הזיון החשופים, השלמת חומר חסר במלט לתיקון בטונים, שחזור מדויק של גרמי המדרגות הספירליים בהתבסס על שרידי המדרגות שנותרו בשטח. בנוסף, שוקמה המרפסת המתומנת העליונה (אשר ממנה נותרו שרידים בלבד).
תחילת הפרויקט: 2010
סיום הפרויקט: 2012 (בשנים הקרובות תתבצע הסדרת גישה לציבור למבנה ולסביבתו המחודשת)
מזמין העבודה: חב' לנוקס השקעות בע"מ
מנהל הפרויקט: אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים

צילום גמר: אבי לוי