רחוב חובבי ציון 37, פתח תקווה – בית הכנסת הגדול

רקע:
בית הכנסת הגדול (בית הכנסת בית יעקב) בפתח תקווה הוא אחד מבתי הכנסת הוותיקים שהוקמו במושבות הראשונות בארץ ישראל והינו בעל חשיבות יוצאת דופן. בית הכנסת נקרא ע"ש ג'יימס (יעקב) מאיר רוטשילד, אביו של הברון אדמונד דה רוטשילד. תוכנן ע"י דניאל הכהן ליפשיץ, מראשוני המתיישבים בפתח תקווה.
המבנה הוכרז כמבנה לשימור על ידי עיריית פתח תקוה.תיאור הפרויקט:
שימור המבנה מתוכנן כחלק משיקום ופיתוח מתחם לב העיר ההיסטורי של פתח תקוה. שימור המבנה ההיסטורי יכלול טיפול שימורי והנדסי תוך מתן דגש על תפקוד יומיומי ותחזוקה שוטפת.
לצד המבנה לשימור מתוכנן מבנה חדש אשר יכיל שימושים אשר מתקיימים כיום במבנה ארעי שהוצמד לבית הכנסת. המבנה החדש ייבנה במנותק מהמבנה לשימור וישמש כפלטפורמה למערכות אלקטרומכניות מודרניות ואחרות אשר ישרתו את בית הכנסת עצמו. תכנון המבנה החדש יתחשב במיקומו כמבנה מודרני בקונטקסט היסטורי.
לצורך מימוש החלופה הנבחרת מקודמת במקביל תכנית מתאר נקודתית לשינוי ייעודי הקרקע על מנת לאפשר את בניית המבנה החדש באופן שמנצל את תנאי המגרש בצורה המיטבית.
תכנון המתחם כולל גם פיתוח מרחב ציבורי משמעותי בשיתוף אדריכלית הנוף טל קציר, וכולל מספר רחבות וחצרות המקושרות ביניהן ומהוות חללים לפעילויות מגוונות עבור קהלים שונים.
התחלת הפרויקט: 2010
מזמין העבודה: עיריית פתח תקווה