ביה"ס פיק"א, המוזיאון ההיסטורי לתולדות פתח תקווה – פתח תקווה

רקע:
בית חינוך פיק"א הוקם בשנת תרמ"ה 1885 על ידי הברון רוטשילד והינו בית הספר הראשון במושבה. הוא נקרא ע"ש החברה להתיישבות יהודית בארץ ישראל.
Palestine Jewish Colonization Association
בשנת תרס"ה 1905 הופקד ניהולו של בית הספר בידי דוד חיון , פדגוג שדגל בחינוך לאומי ציוני ליברלי והסב את בית הספר לבית ספר מעורב.
עד אמצע המאה העשרים הוא שימש כבית-ספר ואף כגן ילדים ובהמשך כספריה ציבורית. בראשית שנות השבעים שימש המבנה את עירית פתח תקוה, עד שניטש ב 1999.
.

תיאור הפרוייקט:
שימור המבנה המקורי והסבתו למוזיאון עירוני לתולדות החינוך בפ"ת.

 

 

מזמין העבודה: עיריית פתח תקווה
בתכנון