מלון נורדאו בנחלת בנימין

הושלמו עבודות השימור במלון נורדאו בנחלת בנימין