וושינגטון 14

החלו עבודות השימור והבנייה החדשה בוושינגטון 14